De Ontwikkelplek

De ontwikkelplek Tuin van Wijsheid biedt educatie aan, (hoog)begaafde/(hoog)sensitieve, kinderen en jongeren 6 tm 18 jaar – die niet in het huidige onderwijssysteem passen.
Er wordt richting gegeven aan een leven lang leren: autonoom, in relatie tot alles om ons heen en aan de hand van competenties.

Voor ieder wordt er aangesloten op de persoonlijke behoefte middels een eigen ontwikkeltraject. De inhoud wordt samen ontdekt, ontworpen en vorm gegeven, gericht op het nu en de toekomst.

Leren is op basis van onderzoek, ervaring en verbinden met de eigen leefwereld – metacognitie en Top Down. Elk kind leert om zijn/haar eigen leerproces ter hand te nemen als opmaat tot een leven lang leren. Reflectie op zijn/haar eigen ontwikkeling is belangrijk. Er is ruimte voor creativiteit door experiment en het ontdekken van het onbekende.

Het dagelijks leven en de wereld worden gebruikt als grootste leerbron en curriculum. Aan de hand van de 7 levensgebieden leren de kinderen het leven te leven en op te groeien tot een zelfstandige, gelukkige jong volwassene. 

De vraag en het leerproces zijn van groot belang bij het inzetten van bronnen en materialen. Wat er is geleerd wordt op een eigen manier vormgegeven en vastgelegd, zoals in een portfolio. Er wordt toe gewerkt naar een startkwalificatie, bijv. een maatwerk diploma of eigen onderneming. 

De ambitie van het kind is leidend. De Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid wakkert deze aan en geeft het kind de ruimte om zichzelf te zijn en de eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Ieder kind is wereldburger en ondernemer van de eigen ontwikkeling. Er is respect voor de eigenheid van het kind.

De Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid is een omgeving waar ieder kind en jongere zich veilig en vrij voelt op basis van vertrouwen in elkaar. Waarbij de vrijheid van de een, niet de vrijheid van de ander beperkt

 

De Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid is een leerrijke fysieke (en online) omgeving waar je kunt groeien. Iedereen is verantwoordelijk voor het welzijn van de ander en van de groep in zijn geheel. 

De locatie is een veilige uitvalsbasis van waaruit we de wereld verkennen en de verbinding zoeken met de samenleving, en zoveel mogelijk partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Zo leren ze hun eigen netwerk op te bouwen en in te zetten. 

 

De Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid is geen school, maar biedt een alternatief voor kinderen en jongeren die niet passen in het huidige onderwijssysteem. Er kan bijv. wel gewerkt worden naar staatsexamens of een eigen onderneming.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: laravanbeek@tuinvanwijsheid.nl of via het contactformulier. Telefonisch contact is uiteraard ook mogelijk. 

Graag in het kort een omschrijving van de situatie en hulpvraag. Vervolgens zal er een intake gesprek gepland worden om met elkaar te bekijken of de Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid de geschikte plek is en wat de mogelijkheden zijn. 

 

Als blijkt dat de Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid geschikt is, kunnen we in gesprek over de mogelijkheden voor wat er nodig is, de aanwezigheid, vorm van begeleiding en de bekostiging.

De locatie, Van ‘t Hoffstraat 7 | 2313 SM Leiden is goed bereikbaar, ook met Openbaar Vervoer en auto. De Ontwikkelplek Tuin van Wijsheid is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10:00 tot 15:00.

 

Contact informatie

Lara van Beek
Tuin van Wijsheid
Van ‘t Hoffstraat 7
2313 SM Leiden

06-12740570

laravanbeek@tuinvanwijsheid.nl