Opleidingen en Trainingen
                                                                          voor Professionals

Tuin van Wijsheid biedt kortdurende beroepsopleidingen voor Professionals, denk aan (ortho-) pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, intern begeleiders, leerkrachten, coaches en zorgverleners (jeugd en gezin), op HBO/WO denkniveau. 

De opleidingen bieden een stevige basis en zijn theoretisch, ervarings- en praktijkgericht vanuit een samenhangend geheel. 

Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal. Er wordt gewerkt aan je professionele stijl en zijn. Tussen de opleidingsdagen door is er tijd nodig om alle nieuwe ervaringen en kennis te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. 

 

“Er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken en met hun eigen hart voelen.”    -Albert Einstein-

Klik op de afbeelding van de Studiegids om deze in te zien.

Data Opleiding Pedagogisch Kompas (Professionals)


Naast de begeleiding tijdens de 7 opleidingsdagen, krijg je 3 individuele coaching gesprekken van ieder één uur gedurende de opleiding.

Klik op de knop “inschrijven” om je aan te melden voor een opleiding.

Opleiding Pedagogisch Kompas

In de opvoeding, het onderwijs en het werken met kinderen, jongeren en ouders is een stevige basis nodig aan pedagogische kennis en vaardigheden die goed geïntegreerd zijn in de professional. 


Jij vormt als professional in het geheel een belangrijk instrument. Gedurende het opleiding traject leer jij jezelf nog beter kennen en ontdek je hoe je in balans blijft en je eigen instrument bent en kunt inzetten tijdens het werk, maar ook in het dagelijkse leven. Je gaat aan de slag met je persoonlijk statuut, je pedagogisch kompas. Deze ga je verder ontwikkelen en verfijnen.

Welke rol heb jij als professional en als mens? Wie ben je en wie wil je zijn? Wat heb je hiervoor nodig? Hoe sta jij in het leven? Wat zijn jouw talenten, je essentiële eigenschappen en blinde vlekken? Hoe wil je leven en werken? Vanuit welke waarden? Wat is het wat je wil doen? Waaraan wil je bijdragen? Wat is jouw visie?

Aan de hand van ontwikkelingspsychologie en positieve psychologie worden theorieën en modellen uit de wetenschap aangereikt. Deze gaan we koppelen naar de praktijk door middel van casussen, oefeningen en opdrachten, zo wordt de theorie geïntegreerd en eigen gemaakt. 
 


Vanuit onder andere het oogpunt emoties, gehechtheid en familiesystemen vormen we een nieuwe kijk, een driedimensionale blik op het kind, de jongere en volwassene. Autonomie, Relatie en Competentie vormen een basis.

Wat hebben kinderen en jongeren nodig om tot leren en ontwikkeling te komen? En wat heb jij zelf nodig? Wat is de rol van het onderwijs, opvoeding en de professionals? Hoe vormen we een uitdagende leeromgeving? Wat is er nodig om samen met de kinderen en jongeren het leerproces opnieuw vorm te geven, zodat hun natuurlijke manier van leren de ruimte en vrijheid krijgt. Hoe dagen we de kinderen en jongeren, maar ook onszelf en collega’s uit? Wat doe je als een kind of jongere of jijzelf vastloopt?

Het Pedagogisch Kompas is toepasbaar op alle leeftijden en het gehele leven. Het zorgt ervoor dat je in staat bent om vanuit je authenticiteit en op een tactvolle manier te handelen, het toont dat je over een grote mate van zelfbewustzijn en zelfkennis beschikt.

Het is belangrijk dat je leert om je jezelf te laten zien, dat je als mens jezelf kent en de mensen met wie je werkt echt ziet, dichtbij je eigen bron staat en blijft. Dat je in staat bent om mensen te inspireren en te raken.

Tijdens de opleiding ga je op onderzoek uit naar je eigen biografie, je levensverhaal en leer je dit in te zetten in je werk en het dagelijkse leven.

Er is aandacht voor acceptatie en niet oordelen. Echt goed te kijken, observeren en luisteren. Ieder mens en elke situatie is uniek. Op de hoogte zijn van de algemene kennis (ontwikkelingsfases etc.) maar ook bewust zijn dat dit maar “algemeen” is en ieder mens uniek is. De ander kunnen “lezen” en in het NU aanwezig zijn op een betekenisvolle manier.

Het Pedagogisch Kompas zorgt ervoor dat je in verbinding staat met jezelf en de ander, kan improviseren en tegelijkertijd stevig te staan.

Tuin van Wijsheid
Lara van Beek 

Vestigings- en postadres: Van ’t Hoffstraat 7 | 2313 SM | Leiden
Kamer van Koophandel: 27354289

Telefoon: 06 12740570
E-mailadres: info@tuinvanwijsheid.nl