Praktijk Halona Imala

Educatie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Leren Leren Methode

De LEREN LEREN Methode is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

* In een paar uur tijd leer je sneller en beter leren met je eigen talenten.
* Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit.
* Unieke visuele, bewezen leertechnieken.
* Voor iedereen die wil leren leren.
* Er wordt gewerkt met kleine groepen of individueel.
* Sluit aan bij alle reguliere lesmethodes.

Leren leren

Waarschijnlijk heb je nooit geleerd om te leren. Vanuit de Praktijk Halona Imala kun je een korte training volgen aan de hand van de Leren Leren Methode waarmee het leren leuker, sneller en effectiever wordt. Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op verschillen. Vaak blijf je hangen in het talige overschrijven, uittreksels maken of een paar keer doorlezen. Terwijl kinderen van nature visueel leren, in beelden: ze willen overzicht, werken liever vanuit gehelen (kaders) en letten meer op overeenkomsten en verbanden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat visueel leren niet alleen leuker is, maar ook betere resultaten geeft. Door de lesstof te visualiseren, in één overzicht te plaatsen en verbanden te zien, krijgen de hersenen beter grip op de lesstof.

Na een intake maken we een plan om de specifieke hulpvragen in kaart te brengen. Aan het einde van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats en krijgen jullie de werkmap met alle info en het verslag mee met tips en adviezen.

De training is geschikt voor kinderen van de basisschool en voortgezet onderwijs. Ook voor studerende jongeren en (werkende) volwassenen.

Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen en mailen naar:  laravanbeek@tuinvanwijsheid.nl of telefonisch contact via 06-12740570.

 

Onderwijskundig Onderzoek – Beelddenken

Aan de hand van het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken wordt bepaald of je kind daadwerkelijk een beelddenker is. Beelddenkers die het moeilijk hebben op school met o.a. lezen, spellen, rekenen, automatiseren en plannen, hebben veel baat bij het aanleren van visuele en kinesthetische leertechnieken. Het is belangrijk dat ze leren leren en hun eigen kwaliteiten, talenten en leervoorkeur kunnen inzetten.

Inhoud van het Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken:

  • Het Wereldspel (een non-verbaal test instrument) stelt de denkvoorkeur vast: taaldenken of beelddenken.
  • Het didactisch onderzoek geeft inzicht in eventuele problemen bij lezen, tekstbegrip, schrijven, spelling en rekenen.
  • Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • De oog screening geeft aan of de ogen goed samenwerken.
  • De leerstijlen test en Belbin Teamtoppers geven de beste manier van leren aan met betrekking tot interesses, vaardigheden en kwaliteiten.
  • De non-verbale intelligentietest en het Wereldspel geven inzicht in het cognitieve niveau.

Tijdens het onderzoek wordt er naar alle aspecten gekeken die van invloed zijn op de schoolprestaties. Het onderzoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

Je krijgt binnen enkele weken een uitgebreid verslag met hierin de bevindingen, tips en advies voor verdere begeleiding. Dit verslag wordt met de ouders/verzorgers besproken (of met de docent/zorgbegeleider van school wanneer deze opdracht tot het onderzoek heeft gegeven).

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken mag alleen worden afgenomen door bevoegde onderzoekers – Experts. Op de website van Instituut Kind in Beeld staat een overzicht van alle professionals met een geldige licentie.

Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen en mailen naar:  laravanbeek@tuinvanwijsheid.nl of telefonisch via 06-12740570.