Wie ben ik?

Wie ben ik? en Wat is mijn plek in het grote geheel?
Een vraag die zelden of nooit op school gesteld wordt, en zeker niet centraal staat in het onderwijs aan onze kinderen.
Toch blijven we tegen kinderen zeggen “wees jezelf”, “sta in je kracht”, “je mag zijn wie je bent” – maar hoe dan?

Mijn naam is…

Ik ben inmiddels jaren werkzaam als onderwijskundige, pedagoog en coach.

Afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen en trainingen gevolgd. Ontzettend veel gelezen en praktijk ervaring op gedaan. Ik ben me gaan verdiepen, verbreden en specialiseren, zelf materialen gaan ontwikkelen. De belangrijkste lessen heb ik van mijn eigen kinderen geleerd en deze zie ik ook terug bij de kinderen die ik begeleid.

 • Pedagogische Wetenschappen
  Othopedagogiek en Onderwijskunde
 • Kunstzinnige Therapie (1e jaar)
 • Hoogbegaafdheid Expertise – verschillende opleidingen
 • Top Down – o.a. materialen ontwikkelen
 • Onderwijs op maat
 • Hoogsensitiviteit Kindercoach
 • Systeemcoaching
 • Coachen kinderen, jongeren en volwassenen
 • Expert Beelddenken – vaststellen Wereldspel (Ojemann)
 • Jeugd Trainer Leren Leren Methode
 • Ontdekkend Leren Lezen
 • Trainer Basis Denksystemen (volwassenen)
 • Rots en Water trainer
 • Kinder- en Jeugd Yoga Docente
 • Kinderyoga therapeut
 • Mindfulness voor kinderen, jongeren en ouders
 • Tekentherapeut
 • Geweldloos Communiceren
 • ECHA Specialist in Gifted Education – in opleiding

Mijn hart ligt bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ik geloof dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en in staat zijn om te leren. Kinderen beginnen met een verschillend niveau op het gebied van cognitieve, fysieke en sociale ontwikkeling. Dit heeft te maken met de combinatie van aanleg en opvoeding. Ze volgen hun ontdekkingsreis met verschillende behoeften, interesses en capaciteiten – het is belangrijk dat hierop wordt ingespeeld.

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen leren en dit het beste werkt wanneer zij intrinsiek gemotiveerd zijn. Hiervoor is respect, aanmoediging en uitdaging nodig waarbij hun interesses worden gewekt en ze kunnen voortbouwen op eerdere ervaringen en opgedane kennis. De basis is voor ieder mens is zekerheid, (emotionele) veiligheid en vertrouwen. Dit zijn voorwaarden voor het ontwikkelen van persoonlijke, sociale en morele competenties. Ik wil dat er voor alle kinderen en jongeren een plek is waar ze tot bloei komen en hun eigen levensverhaal mogen schrijven.