Tuin van Wijsheid 

Educatie voor kinderen, jongeren, ouders en professionals

Helaas is de locatie Tuin van Wijsheid tijdelijk gesloten vanwege de Corono crisis.

Behoeften van het kind en het gezin

Wat heeft het kind nodig? Wat heeft het gezin nodig?

Hoe kunnen we dat bieden? In samenwerking met de betrokkenen gaan we op zoek hoe we het onderwijs kunnen vormgeven en de ontwikkeling de ruimte kunnen geven en faciliteren. 

Tuin van Wijsheid is gespecialiseerd op het gebied van (hoog)begaafdheid en (hoog)sensitiviteit. Het adviseert scholen en andere professionals over het geven van onderwijs. 

Neem contact op voor meer informatie: Lara van Beek 06 12740570

 

 

 Aanbod Tuin van Wijsheid

Tuin van Wijsheid biedt begeleiding en ondersteuning aan scholen en professionals op het gebied van onderwijs. Expertise ligt bij (hoog)begaafdheid en (hoog)sensitiviteit in het onderwijs.  

Er wordt maatwerk geleverd, dit kan in verschillende varianten – advies gericht op het individu of in een groepssetting, maar ook trainingen en opleidingen.

Tuin van Wijsheid is een erkend opleidingsinstituut door CRKBO.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd en is er een divers aanbod. 

 

 

 

 

 

 

De locatie – Tuin van Wijsheid – biedt leerkrachten en andere professionals uit het onderwijs een kijkje hoe je het onderwijs op school kunt invullen en inrichten. Het toont een sfeervolle, leerrijke plek waar men terecht kan voor advies, begeleiding, trainingen en opleidingen in het onderwijs.

De Ontwikkelplek

De ontwikkelplek Tuin van Wijsheid (locatie Leiden) biedt (in samenwerking met scholen) educatie aan, (hoog)begaafde/(hoog)sensitieve, kinderen en jongeren 6 tm 18 jaar – die niet in het huidige onderwijssysteem passen.
Er wordt richting gegeven aan een leven lang leren: autonoom, in relatie tot alles om ons heen en aan de hand van competenties.

Voor ieder wordt er aangesloten op de persoonlijke behoefte middels een eigen ontwikkeltraject. De inhoud wordt samen ontdekt, ontworpen en vorm gegeven, gericht op het nu en de toekomst.

Leren is op basis van onderzoek, ervaring en verbinden met de eigen leefwereld – metacognitie en Top Down. Elk kind leert om zijn/haar eigen leerproces ter hand te nemen als opmaat tot een leven lang leren. Reflectie op zijn/haar eigen ontwikkeling is belangrijk. Er is ruimte voor creativiteit door experiment en het ontdekken van het onbekende.

(Klik op de deur om verder te gaan..)

Twitter  |  Facebook  |  Instagram  |  Pinterest

Opleidingen en Trainingen

Tuin van Wijsheid biedt kortdurende beroepsopleidingen voor Professionals, denk aan (ortho-) pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, intern begeleiders, leerkrachten, coaches en zorgverleners (jeugd en gezin), op HBO/WO denkniveau. 

De opleidingen bieden een stevige basis en zijn theoretisch, ervarings- en praktijkgericht vanuit een samenhangend geheel. 

Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal. Er wordt gewerkt aan je professionele stijl en zijn. Tussen de opleidingsdagen door is er tijd nodig om alle nieuwe ervaringen en kennis te integreren in jezelf tijdens je persoonlijke groeiproces. 

Klik op de afbeelding om naar het opleidingsoverzicht te gaan. 

Tuin van Wijsheid
Lara van Beek 

Vestigings- en postadres: Van ’t Hoffstraat 7 | 2313 SM | Leiden
Kamer van Koophandel: 27354289

Telefoon: 06 12740570
E-mailadres: info@tuinvanwijsheid.nl